روش مونتاژ لوستر آریا

در این مقاله لوستر تندیس قصد دارد تا با معرفی و شماره گذاری قطعات به‌کار رفته در طرح آریا شما را در راستای مونتاژ و نصب آسان یاری نماید. لوستر تندیس اکیدا توصیه می کند در نصب لوسترهای بزرگ و سنگین، برای جلوگیری از خطرات احتمالی نصب به طور حتم از متخصصین مربوط به مونتاژ و نصب لوستر کمک بگیرید، امید است که مفید فایده واقع گردد.

مونتاژ لوستر بلوری با این سبک به طور کلی در 5  مرحله انجام می گیرد. نوع قطعات به کار رفته در لوستر بلوری آریا بدین شرح است:

1-تنه اصلی(مونتاژ) 2- شاخه ها 3- زنبق ها 4- ریسه ها (دانه ها) 5- گوی ها 6- کاسه بلوری 7- قطعه ستاره شکل کاور کف 

مونتاژ لوستر+ نصب لوستر

مرحله اول: برای نصب آسانتر لوستر بهتر است ستون را از یک نقطه آویزان کنید، یا از کسی برای نگه داشتن آن کمک بگیرید. صفحه فلزی x در پایین ترین بخش ستون قرار دارد که تعدادی سوراخ به تعداد شاخه ها در آن تعبیه شده است. ابتدا مهره و واشر فنری انتهای هر شاخه را باز کنید. سپس انتهای هر شاخه را وارد سوراخ کنید و سپس مهره و واشر را از زیر صفحه مجددا به انتهای شاخه متصل کنید ( توجه داشته باشید که سفت کردن و فشار بیش از حد در این نقطه ممکن است باعث ترک خوردن شاخه شود).

مرحله دوم : هم اکنون که تمامی شاخه ها در جای خود نصب شده اند، باید سیم های دورشته ای که از انتهای هر شاخه خارج شده است را لخت کنید. از هر شاخه یک سیم را به عنوان فاز و یک سیم را به عنوان نول در نظر بگیرید. تمامی سیم های فاز را به یکی از سیم هایی که از تنه ی اصلی خارج شده است وصل کنید و کاملا با چسب برق بپوشانید. حالا سیم های باقیمانده به عنوان نول که از زیر شاخه ها خارج شده است را به سیم دیگری که از زیر تنه ی اصلی خارج میشود متصل کنید. (به این نکته مهم دقت کنید که هرگز هر دو سیمی که از یک شاخه خارج شده است را به یک دسته وصل نکنید)

مرحله سوم : برای پوشاندن سیم هایی که در زیر صفحه قرار گرفته اند، کاسه بلوری را زیر صفحه فلزی قرار دهید. (قبل از بستن قطعه پولکی حتما مهره زیر کاسه را با دست در جای خود محکم کنید اما زیاد سفت نبندید) و سپس قطعه پوشاننده پولکی را در زیر آن قرار داده و همگی را به وسیله مهره سفت کنید.

مرحله چهارم: در صورتی که زنبق روی شاخه نبود روی هر شاخه یک زنبق قرار دهید.

مرحله نهایی: در مرحله نهایی ریسه ها و گوی ها نصب خواهد شد. ریسه ها را قبل از آویز لوستر به سقف نصب کنید. ( توجه به این نکته ضررویست که نصب گوی ها پس از انداختن لوستر بر روی قلاب سقف انجام شود) لازم است تعداد دانه های هر ریسه و گوی های به کار رفته در زیر زنبق و شاخه ها را از راهنمای زیر جویا شوید. این تعداد درباره لوسترهای طرح 2چفت و3 چفت تفاوت دارد.

مونتاژ لوستر+ نصب لوستر

دور زنبق: دور هر زنبق 3 آویز نصب می شود هر آویز یک عدد دانه و یک گوی سایز 30 (کوچک)

زیر شاخه جایگاه اول: یک عدد دانه(در هر دوطرح 2چفت و3 چفت) و یک عدد گوی سایز 40 (بزرگ)

زیر شاخه جایگاه دوم: شش عدد دانه (در2چفت) و یا چهار عدد دانه (در3چفت) یک گوی سایز 40 (بزرگ)

زیر شاخه جایگاه سوم فقط در طرح 3 چفت: 9 عدد دانه و یک عدد گوی سایز 40 (بزرگ)

دور کاسه: آویزها به تعداد جای نصب روی کاسه است، در طرح 2چفت هر آویز شش عدد دانه و یا در طرح 3چفت هر آویز 8 عدد دانه و یک گوی سایز 40 (بزرگ)

زیر کاسه: یک آویز تک با شش عدد دانه و یک گوی سایز 40 (بزرگ)

ریسه هایی که از هر شاخه به بالای ستون اصلی متصل شده اند: برای لوسترهای زیرشش شاخه 15 تایی و برای لوسترهای بالای 6 شاخه 20 تایی

 

امید است توضیحات این کاتالوگ ابهامات شما را در نصب لوسترهای تندیس رفع کرده باشد. لازم به ذکر است که لوستر تندیس کمک گرفتن از متخصصین نصب را برای نصب لوسترهای بزرگ در جهت پایین آمدن خطرات ناشی از نصب غیر اصولی، ضروری میداند.

سفارش آنلاین

مطالب مرتبط:
whatsapp   instagram   telegram

قبل از نهایی کردن خرید، برای اطمینان از صحت قیمت ها با ما تماس بگیرید